Investeringshorisont:
1–2 år, 3-5 år, 5-7 år

Vissa investeringar har förutbestämda löptider, dvs en period under vilken investeringen löper.

Likviditeten, dvs möjligheten att omsätta investeringen i kontanta medel under löptiden, varierar beroende på typ av investering.

Projekt 1-2 år

Projekt 3-5 år

Projekt 5-7 år

Minimuminvestering:
350 000 - 5 000 000 SEK

Det lägsta investeringsbelopp som krävs för att investera i en produkt.

Projekt under 500 000 SEK

Projekt 500 000 – 2 000 000 SEK

Projekt över 2 000 000 SEK

Risknivå:
Låg, Medium, Hög

En investering kan öka eller minska i värde.

Alla investeringar är förknippade med riskfaktorer som kan medföra en minskning av investeringens värde, eller att förväntad målavkastning inte uppnås.

Projekt med låg risk

Projekt med medium risk

Projekt med hög risk

Målavkastning:
5–20 % per år

Den vinst mätt i procent som investeringen förväntas generera. Målavkastning är ett mål, inte en garanti.

Projekt med högre avkastning
men högre risk

Projekt med lägre avkastning
men också lägre risk

Reala tillgångar - bästa investeringen

Det blir mer och mer tydligt hur investeringar i reala tillgångar, som fastigheter, ger en stabilare investeringsbas och samtidigt god avkastning - fullt jämförbar eller bättre med den som går att få genom fond- och aktieinvesteringar. Det finns många fördelar med fastighetsinvesteringar:

  • Trygga, passiva kassaflöden
  • Möjlighet till en friare livsstil
  • Större stabilitet
  • Likvärdig avkastning som mindre trygga alternativ
  • Det går att investera även relativt små summor

När du känner dig redo att investera i fastigheter så finns vi på Svenska investeringsgruppen här med lång erfarenhet och sylvass expertis, vi hjälper dig som är nybörjare såväl som dig med erfarenhet. Vår ambition är att skapa stabila partnerskap som alla drar nytta av. Du kan börja investera i fastigheter med så lite som 200 000 kronor i portföljen.

Om oss

Svenska investeringsgruppen är specialister på alternativa investeringar, särskilt fastigheter. Den som vill ha en investeringsportfölj i balans bör definitivt komplementera aktier och fonder med reala tillgångar som t ex fastigheter som inte i alls samma grad påverkas av börsen.

Vår ambition är att ge människor möjlighet till ekonomisk tillväxt genom alternativa investeringar eftersom dessa är trygga och ger större utrymme till en mer bekymmersfri tillvaro. Vår verksamhet stödjs på fem grundpelare: långsiktighet, öppenhet, trovärdighet, effektivitet och etik.

Avkastning är viktigt för oss, men det finns också andra värderingar som är viktiga. Vi investerar bara i projekt som vi kan försvara etiskt och för att säkra tryggheten för våra investerare så följer vi alltid vår vision och affärsidé. Vi är ärliga och öppna när vi bedömer risker och möjligheter och vi strävar efter att ligga i framkant vad gäller moderna processer och lösningar. Effektiva koncept är viktiga för allt från miljö till ekonomi.

Investeringar över hela världen

Vill man ligga i framkant så måste man bredda sina vyer. Vi på Svenska investeringsgruppen erbjuder investeringsprojekt över hela världen, våra främsta fokus är Sverige, Spanien och USA.

Det är inte bara ett smart drag att investera i fastigheter, det är väldigt roligt också. Man får något konkret att fokusera på, vilket både är och känns tryggt. Modern portföljteori visar att man bör spara åtminstone 25 procent av sina investeringar i reala tillgångar och bland reala tillgångar är fastigheter mycket säkra.

Högre avkastning - lägre risk

Risken är alltid den oroande faktorn för investeraren. Givetvis medför riskerna också spänning som har flera funktioner. Vissa älskar spänningen som investering medför, men det finns ingen investerare som tycker om förlust. Samtidigt måste man riskera lite för att kunna vinna. Det är komplext, som vi alla vet.

Det bästa är att hitta något att investera i som ger god avkastning till minimala risker och fastigheter som valts ut med omsorg är just sådana. Vi på Svenska investeringsgruppen skapar investeringspaket av fastigheter som vi identifierat som högavkastande både i Sverige och utomlands. Dessa paket erbjuder vi sedan till svenska investerare.

Vi strävar efter att skapa långsiktiga partnerskap med våra kunder, baserat på tillit och professionalism. Inom investering fungerar inte snabba lösningar och för att nå framgång krävs ett globalt perspektiv.

Nyheter

## INVALID RSS URL: https://investeringsgruppen.com/feed/ ##

Gradvis högre långräntor skapar nya vinnare på fastighetsmarknaden

Aktiviteten på transaktionsmarknaden har varit hög under andra halvan av 2013 med en total volym sedan början av året på 72 miljarder kronor fram till och med oktober. Det är …

Fortsätt läsa »

Anmälan Nyhetsbrev

Vill du veta mer?

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.